Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Nowe wzory wniosków o świadczenia dla rodzin

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 29.06.2021 r.) do stosowania na bieżący okres a także na okres 2021/2022


Wzory wniosków

 

Opublikowane przez: Paweł Marlica | Data wprowadzenia: 2021-08-12 22:04:14 | Data modyfikacji: 2021-08-12 22:04:54.
Dobry Start

Złóż wniosek o świadczenie dobry start online!

Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w gminnym ośrodku pomocy społecznej lub za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.

Uwaga! Wniosku drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Od 1 sierpnia 2019 r. będzie też podstawa prawna do uruchomienia przez ZUS usługi składania wniosków o świadczenie dobry start za pośrednictwem platformy PUE ZUS - składanie wniosków za pośrednictwem platformy PUE ZUS będzie możliwe w przypadku uruchomienia takiej usługi przez ZUS.

-----------------------------------------------------------------------
Poniżej komplet dokumentów do pobrania (na czerwono)

 
Dobry start.zip

Opublikowane przez: Marek Baumel | Data wprowadzenia: 2020-04-05 21:06:17 | Data modyfikacji: 2020-04-05 21:38:13.
Fundusz Alimentacyjny
 
fundusz alimentacyjny.zip

Opublikowane przez: Marek Baumel | Data wprowadzenia: 2020-04-05 21:09:51.
JEDNORAZOWA ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ
DZIECKA
 
jed. zap. z ty urodze. dziecka.zip

Opublikowane przez: Marek Baumel | Data wprowadzenia: 2020-04-05 21:13:11.
Karta Dużej Rodziny
 
karta duzej rodziny.zip

Opublikowane przez: Marek Baumel | Data wprowadzenia: 2020-04-05 21:16:00.
Świadczenia Pomocy Społecznej
 
świadczenia pomocy społecznej.zip

Opublikowane przez: Marek Baumel | Data wprowadzenia: 2020-04-05 21:18:51 | Data modyfikacji: 2020-04-05 21:22:32.
Świadczenia Rodzicielskie
 
świadczenia rodzicielskie.zip

Opublikowane przez: Marek Baumel | Data wprowadzenia: 2020-04-05 21:20:00.
Świadczenia Rodzinne
 
świadczenia rodzinne.zip

Opublikowane przez: Marek Baumel | Data wprowadzenia: 2020-04-05 21:32:50.
Świadczenia Wychowawcze
 
świadczenie wychowawcze.zip

Opublikowane przez: Marek Baumel | Data wprowadzenia: 2020-04-05 21:34:39.
Data wprowadzenia: 2020-04-05 21:34:39
Opublikowane przez: Marek Baumel
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
GOPS
ul.
26 – 652 Zakrzew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: