POPŻ Podprogram 2019

POPŻ Podprogram 2019

PODPROGRAM 2019 – efekty
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Radomiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2020 – wrzesień 2020.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
  warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy klarowany);
  skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
  mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
  mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
  cukier (cukier biały),
  tłuszcze (olej rzepakowy),
  dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 207 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 •  10,26713 ton żywności;
 •  820 paczek żywnościowych;
 •  0 posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2019 dla 13 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne – jedno spotkanie dla 13 uczestników
• Żywieniowo – dietetyczne jedno spotkanie dla 13 uczestników
• Kulinarne - jedno spotkanie dla 13 uczestników
• Niemarnowanie żywności - jedno spotkanie dla 13 Uczestników

 

Opublikowane przez: Paweł Marlica | Data wprowadzenia: 2020-10-20 13:15:16 | Data modyfikacji: 2020-10-20 13:33:20.
Informacja dotycząca zasad postepowania w okresie
zagrożenia epidemiologicznego związanego z
COVID-19.

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.

1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.

2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
3. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.

4. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.

5. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
6. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.

7. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.

8. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.

9. Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.

 

Opublikowane przez: Paweł Marlica | Data wprowadzenia: 2020-05-08 12:59:58 | Data modyfikacji: 2020-10-20 13:23:38.
POPŻ 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2019


Szczegółowe informacje w załączniku zamieszczonym poniżej

 
POPŻ_2020.pdf

Opublikowane przez: Paweł Marlica | Data wprowadzenia: 2020-04-22 11:12:46 | Data modyfikacji: 2020-05-08 13:00:48.
Data wprowadzenia: 2020-04-22 11:12:46
Data modyfikacji: 2020-05-08 13:00:48
Opublikowane przez: Paweł Marlica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
GOPS
ul.
26 – 652 Zakrzew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: