Konkursy

Konkursy

opieka wytchnieniowa

GMINA ZAKRZEW
reprezentowana przez
WÓJTA GMINY ZAKRZEW
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r.

 

Rodzaj zadania: działania z zakresu pomocy społecznej, zwłaszcza w zakresie udzielania pozafinansowych form wsparcia i opieki mieszkańcom Gminy zagrożonym wykluczeniem społecznym
priorytet współpracy:

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonywania niżej wymienionego zadania, będącego zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

Termin składania ofert: 21 dni od ukazania się ogłoszenia konkursowego

 

Pełna treść ogłoszenia : Ogłoszenie konkursowe opieka 

Zarządzenie - Opieka wytchnieniowa

Do pobraniea : dokumenty

 

Opublikowane przez: Paweł Marlica | Data wprowadzenia: 2022-02-17 16:21:25 | Data modyfikacji: 2022-02-17 16:49:19.
asystent osobisty osoby niepełnosprawnej


GMINA ZAKRZEW
reprezentowana przez
Wójta Gminy Zakrzew
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2022r.


Rodzaj zadania: działania z zakresu pomocy społecznej, zwłaszcza w zakresie udzielania pozafinansowych form wsparcia i opieki mieszkańcom Gminy zagrożonym wykluczeniem społecznym
priorytet współpracy:

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania niżej wymienionego zadania gminy realizowanego na podstawie porozumienia z administracją rządową wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

Termin składania ofert: 21 dni od ukazania się ogłoszenia konkursowego

 

Pełna treść ogłoszenia : Ogłoszenie konkursowe opieka

Zarządzenie - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Do pobraniea : dokumenty

 

Opublikowane przez: Paweł Marlica | Data wprowadzenia: 2022-02-17 16:48:06 | Data modyfikacji: 2022-02-17 16:59:33.
Data wprowadzenia: 2022-02-17 16:48:06
Data modyfikacji: 2022-02-17 16:59:33
Opublikowane przez: Paweł Marlica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
GOPS
ul.
26 – 652 Zakrzew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: