POPŻ Podprogram 2021

POPŻ Podprogram 2021

PODPROGRAM 2021– efekty

 

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Radomiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021– październik 2022.

 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny świderki),
  • mleczne (mleko UHT),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały),
  • tłuszcze (olej rzepakowy),

 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 299 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.

 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  - 6,30866 ton żywności;
  - 893 paczek żywnościowych;
  - 0 posiłków;

 5. W ramach Podprogramu 2021 dla 299 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono ……. warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
  • Ekonomiczne - 1 spotkanie dla 15 uczestników
  • Żywieniowo – dietetyczne 1 spotkanie dla 15 uczestników
  • Kulinarne - 1 spotkanie dla 15 uczestników
  • Niemarnowanie żywności - 1 spotkanie dla 15uczestników
  • warsztaty w formie wydawniczej – dla 25 osób
 

Opublikowane przez: Paweł Marlica | Data wprowadzenia: 2022-12-01 15:09:46 | Data modyfikacji: 2022-12-01 15:11:25.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBAR-DZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2021

 

 

           CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywno-ściowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 – październik 2022, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

więcej w załącznikach PDF do pobrania :
------------------------------------------------------------------------------------------

POPŻ2021 - infomacja

POPŻ2021 - infomacja OPL

POPŻ2021 - informacja OPR_OPL

 

Opublikowane przez: Paweł Marlica | Data wprowadzenia: 2022-03-09 20:49:47 | Data modyfikacji: 2022-12-01 15:11:04.
Data wprowadzenia: 2022-03-09 20:49:47
Data modyfikacji: 2022-12-01 15:11:04
Opublikowane przez: Paweł Marlica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
GOPS
ul.
26 – 652 Zakrzew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: